Polityka prywatności

Właścicielem Serwisu Internetowego www.prostaceramika.pl i administratorem danych osobowych jest Prosta Ceramika Marta Żebrowska, ul. Seleny 2A, 80-299 Gdańsk, NIP 5842284992.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego w celach związanych z prowadzeniem Serwisu Internetowego. Cel przetwarzania konkretnych danych osobowych może być zależny od tego w jakim celu Użytkownik korzysta z Serwisu lub kontaktuje się z Administratorem danych. W szczególności może to być:

1)     Zawarcie umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Internetowego;

2)     Wykonywanie czynności związanych z dokonywaniem Zamówień w ramach Serwisu Internetowego;

3)     Udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkowników Serwisu oraz prowadzenie korespondencji;

4)     Marketing bezpośredni własnych usług i produktów;

5)     Cele statystyczne i analityczne związane z odwiedzaniem strony internetowej Serwisu Internetowego.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Podstawy prawne przetwarzanie w przypadku poszczególnych okoliczności:

1)     umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2)     Wykonywanie czynności związanych z dokonywanymi Zamówieniami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3)     Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4)     Prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń Właściciela Serwisu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5)     Prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6)    Prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. W niektórych jednak przypadkach może być konieczne np. do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Internetowego i realizacji Zamówienia. Niepodania danych osobowych może więc wywołać skutek w postaci np. braku możliwości zlecania i realizacji Zamówień. Podanie danych osobowych nie jest potrzebne do samego przeglądania oferowanych produktów na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie osobnej zgody może ona być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Administrator dokłada staranności w celu zminimalizowania zakresu danych osobowych zbieranych od Użytkowników Serwisu Internetowego. W przypadku danych osobowych zbieranych poprzez Serwis Internetowy zakres ten obejmuje dane wskazane w formularzu takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email (dla celów kontaktowych). Dodatkowo część danych niezbędnych do realizacji składanego Zamówienia: adres zamieszkania/adres dostawy, numer NIP, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane związane z dokonywanymi Zamówieniami takie jak historia Zamówień lub Rezerwacji są przechowywane w Serwisie Internetowym. W pozostałych przypadkach mogą to być dane niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, NIP, adres zamieszkania/adres dostawy.

Dane Użytkowników Serwisu Internetowego Właściciel serwisu będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawną, a więc do momentu, w którym:

1)     Na właścicielu Serwisu Internetowego przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania;

2)     Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis Internetowy;

3)     Użytkownik Serwisu Internetowego cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;

4)     Zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika Serwisu Internetowego wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu Internetowego mogą być przekazywane innym odbiorcom tj. partnerom Administratora świadczącym na jego rzecz usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, przewoźnikom. Ewentualne ujawnienie lub przekazanie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych treści marketingowych, ofert lub informacji do zainteresowań lub działalności gospodarczej lub zawodowej Użytkownika Serwisu Internetowego. Podane dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgodnie z Rozporządzeniami RODO Użytkownikowi Serwisu Internetowego przysługują następujące prawa:

1)     Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)     Prawo do usunięcia danych;

4)     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5)     Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację;

6)     Prawo do przenoszenia danych;

7)     Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8)     Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji dotyczących uprawnień Użytkownik Serwisu Internetowego może otrzymać kontaktując się z Właścicielem Serwisu poprzez adres: kontakt@prostaceramika.pl. Adres ten może być wykorzystany także w przypadku kontaktu związanego ze złożeniem sprzeciwu.

Serwis Internetowy, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są wykorzystywane w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron Serwisu Internetowego. Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1)     niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2)     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3)     wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

4)     funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5)     reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu Internetowego, a Administrator informuje Użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach Serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Użytkownika. Brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

O zmianach w Polityce Prywatności Właściciel Serwisu Internetowego poinformuje na stronach Serwisu Internetowego.